HAGABERG
Bilder | | Kontakt | Skärmhult

Information

Hagabergsområdet  

Några spridda anteckningar 2012

 

Hagabergs gård beboddes fram till 1970-talet av Emil Jansson, som var ungkarl.

Hilma Ahlgren (1899 - 2001) arbetade som piga på Hagabergs går i 47 år. Hon var min patient under många år. Hon var en underbart ödmjuk och trevlig gammal kvinna, och jag gjorde också hembesök hos henne och lärde känna henne ganska bra. Jag fick av henne en uppsättning gamla kort som jag så småningom vidarebefordrat till Sven-Olof Landström som nu bor i huset.  Emil och Hilma var ingalunda ett par, men blev ibland bortbjudna tillsammans. Det märkliga med Hilma Ahlgren var inte bara  att hon blev 102 år, utan att hon också hade levt i tre olika århundraden 1800-, 1900- och 2000-talet.     

      
av Per Zetterlund

  

 

Hagabergs gård 1852-1977

-av Harriet Ahlgren-

Första gången som Hagabergs gård finns utsatt på en karta är på "Karta över staden Lindesberg med dertill liggande egor" Kartan är från 1851 och fastigheten heter då Hageberg. I dag är fastighetseteckningen Hagaberg 15:4 efter avstyckning 1961-1962. Den första ägaren till gården som finns att finna i husförhörslängden är en Samuel Gjerling.

Samuel Gjerling var född i Motala 1790. År 1826 flyttade han till Lindesberg. Han kom då närmast från Örebro.

Han bosatte sej inom rote nr 6. Enligt "Beskrivning över Lindesbergs stads kvarter och tomter", upprättad 1776 av Jac J Renmarck så bestod rote nr 6 då av kvarteren Bägaren, Hatten, Bromsen och Bottnarna. Någon närmare uppgift om vilken fastighet han bodde i har ej gått att finna.Redan år 1830 flyttade han till tomt nr 102 i kvarteret Väduren.

1835 gifte sej Samuel Gjerling med Gustava Fredrika Ekemark. Hon var född år 1800 i Viby.

De fick barnen Samuel Viktor f 1836, Amalia Maria f 1838 och Valter Mauritz f 1840. Sonen

Valter Mauritz dör redan år 1841.

Från 1841 står familjen antecknad i husförhörslängden under tomterna 100, 101 och 102 i kvarteret Väduren. Förmodligen bodde de kvar på fastigheten 102. År 1842 så föds sonen Anton Wilhelm. Han blev dock endast 5 år gammal.

I fastigheten finns också skrivarna Erik Olof Morell och Anders Borin antecknade.

Samuel Gjerling har i husför-hörslängderna under olika perioder haft titlarna Krono Befattningsman, Kronofogde och Kronolänsman.

Hageberg 1852-1854

När familjen 1852 flyttar till Hagebergs gård så be-

står familjen av fadern Samuel Gjerling, hustrun Gustava och barnen Samuel och Amalia. Samuel Gjerlings titel är då Expetitions Kronofogde.

På gården fanns också 5 pigor och två drängar men däremot inga skrivare antecknade.

hagabergsgaardenombyggd.png

E-post: info@yourcompany.comTelefon: 555 - 223344