Lindesberg’s Pistolskytteklubb firade på lördagskvällen ( 28 okt 1967) sina trettio år med en middag för medlemmar och inbjudna på Lindegården.
Många kända Lindesbergare återfanns bland det 50-tal deltagare, som hörsammat inbjudan. Polismästare David Nohrenius svarade med bravur för kvällens värdskap. Ett tiotal pionjärer inom klubben, med tandläkare Manne Jacobsson i spetsen harangerades med klubbens förtjänstmedalj i guld och nuvarande ordföranden Sven-Eric Larsson fick också som gåva mottaga två vandringspris.
Klubben bildades den 1 juli 1937 av några idrottsintresserade lindesbergare, bland dem Tore Berg, järnhandlare Erik Carlsson, Carl O Jansson,
tandläkare Manne Jacobsson, Emil Nyberg, Martin Törner, Tore Rapp, doktor Lars Erik Hallen m fl.

Dessa herrar hade under en längre tid sysslat med curling ( curlingklubben grundades 1934) men då den sporten bara kunde utövas under vintrarna
föddes tanken på att bilda en klubb med någon sysselsättning som även kunde utövas under den varmare årstiden. Valet blev lätt.
Alla var goda jägare och man beslöt att pröva på pistolskyttet.
Man startade med friska tag och flera medlemmar förvärvade egna vapen. Magistraten var tämligen generös med tillstånden till vederbörande.
Något som måhända berodde på att dessa redan då tillhörde ”stan’s elit”.