TRALLINGEN

Ön i Lindesjön
Kärt barn har många namn.

På historiska kartor ser man att ön kallades för 
-Holländer holme 1703
-Hållands holme 1726
Hollenska Holmen 1795.
De här namnen kommer från dåvarande ägaren Henrik Hollen som levde på 1600-talet och var rådman i Lindesberg. Henrik Hollen var en av den karolinska tidens mera bekanta rådmän i Lindesberg.
På en karta från 1788 finns ännu ett namn – Bökholmen.

I början av 1600-talet var Trallingen större än idag. När Anders Stensson, borgmästare i Lindesberg, byggde en damm i Dalkarlshyttan höjdes vattennivån i Lindesjön och det hade till följd att många gärden översvämmades och Trallingen blev något mindre. Högljudda protester kom från bönderna i Västantorp, Lindesby och Torphyttan.

Henrik Hollens namn lever ännu kvar i de av honom ägda – Hollenske öarna i Lindesjön
Hollen dyker upp i källorna första gången 1654, men eftersom han då försålde sin gård i Lindesberg, vilken han tidigare köpt av Lorentz Höjer, förutsätter detta, att han redan varit invånare i staden någon tid.

Ganska tidigt blev han engagerad i det kommunala livet och utsågs – mot sin vilja – till stadsuppbördsman.
I januari 1664 blev han invald i rådet, som han sedan kom att tillhöra i drygt 30 år. 

Källa – ”Lindesberg och Nora genom tiderna. 
av Tham, Wilhelm”