TRALLINGEN

Ön i Lindesjön
Kärt barn har många namn.

Från mitten av 1800-talet har namnet varit Trallingen eller Trallingsö. Namnet kommer från en romanfigur ur boken ”Ottar Trallings Lefvnadsmålning”. Författare var brukspatronen Fredric Cederborgh i Dalkarlshyttan. 

På tidigare kartor kan man se att ön (öarna?) kallades för 
Hollander holme 1703
Hållands holme 1726
– Hollenska Holmen 1795

De här namnen kommer från en Henrik Hollen som levde på 1600-talet och var rådman i Lindesberg.

Henrik Hollen var en av den karolinska tidens mera bekanta rådmän i Lindesberg. Hans namn lever ännu kvar i de av honom ägda – Hollenske öarna i Lindesjön
Hollen dyker upp i källorna första gången 1654, men eftersom han då försålde sin gård i Lindesberg, vilken han tidigare köpt av Lorentz Höjer, förutsätter detta, att han redan varit invånare i staden någon tid.

Ganska tidigt blev han engagerad i det kommunala livet och utsågs – mot sin vilja – till stadsuppbördsman.
I januari 1664 blev han invald i rådet, som han sedan kom att tillhöra i drygt 30 år. 

Källa – ”Lindesberg och Nora genom tiderna. 
av Tham, Wilhelm”