Carl Guldbrand i Gusselby har gjort den stora träkonstruktionen som håller informationstavlan vid Råsvalslund i Guldsmedshyttan som invigs på kulturarvsdagen 13 september. Carl Guldbrand är hantverkare och har använt de träslag och tekniker som fanns på vikingatiden. Den stora konstruktionen av trä har tillverkats helt för hand utan skruv och spik.